Servis

SERVIS I ODRŽAVANjE

Postavljanje automata, priključivanje na instalacije, redovno punjenje komponentama, kao i održavanje higijene i servisiranje automata rade naši saradnici, a jedina obaveza domaćina je obezbeđivanje odgovarajućeg prostora za postavljanje istog.

ČESTO POSTAVLjANA
PITANjA 

Pronađite odgovor na Vaše pitanje!

DOPUNA SIROVINA

Ako je vašem automatu potrebna dopuna sirovina pozovite našeg dežurnog servisera!

SERVISIRANjE AUTOMATA ZA
POSLOVNE PROSTORE

Naši serviseri redovno obilaze sve naše automate koji se nalaze u Vašim kancelarijama.
Pouzdan rad naših automata obezbediće vašim zaposlenima uvek dostupne tople i hladne napitke.

POZOVITE SERVISERA

Ako Vaš automat ne radi, ne prima novac ili vam je potrebna dopuna sirovina pozovite našeg dežurnog servisera koji će Vam pomoći u najkraćem mogućem roku!